Το BilingualLife είναι το πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα σε κάθε παιδί να γίνει δίγλωσσο.