Το BilingualLife προωθεί την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως μέρος των καθημερινών φυσικών εμπειριών του παιδιού και όχι ως ξένης γλώσσας.

Το BilingualLife είναι μοναδικό επειδή:

  • μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζεται λίγο μετά από την γέννηση του παιδιού και προσφέρει υλικά για χρήση  στο σπίτι και το σχολείο, διπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης
  • είναι οικονομικό για να είναι διαθέσιμο σε όλους
  • απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο σε εκείνα που γεννιούνται σε δίγλωσσες οικογένειες
  • υποστηρίζει τη μάθηση στο σπίτι και στο σχολείο με έντυπο καθώς και ψηφιακό υλικό