Σκοπός του είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στη διγλωσσία μέχρι την ηλικία των 7 ετών ώστε να μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι, δίγλωσσοι μαθητές.