Η πρόκληση να γίνουν τα παιδιά δίγλωσσα με δεύτερη γλώσσα τα Αγγλικά είναι η ίδια σε πολλές χώρες και το BilingualLife προσφέρει τα ίδια οφέλη σε όλους, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες μέσω του τοπικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα BiligualLife έχει δοκιμαστεί και δουλεύεται σε δεκάδες Κέντρα Ξένων Γλωσσών ανά την Ελλάδα και έχουν καταγραφεί εξαιρετικά αποτελέσματα.