Με το BilingualLife, οι γονείς δεν χρειάζεται να μπορούν να διδάξουν ούτε είναι αναγκαίο να ξέρουν Αγγλικά.

Ο ρόλος τους είναι να μοιράζονται, να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν. Πολλοί γονείς μαθαίνουν με τα παιδιά τους μέσω της προσέγγισης “Μαθαίνεις εσύ, μαθαίνω κι εγώ” του προγράμματος BilingualLife.