8. Πως το BilingualLife βοηθάει τα παιδιά στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας;

Οι μαθητές στο Πρόγραμμα BilingualLife θα εξοικειωθούν από νωρίς με τους ήχους της Αγγλικής γλώσσας, και τις βασικές δομές, λεξιλόγιο και δεξιότητες επικοινωνίας που αντιστοιχούν στην ηλικία τους πριν πάνε στο σχολείο. Οι μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα θα μάθουν γρηγορότερα λεξιλόγιο, θα μάθουν να διαβάζουν στα αγγλικά πιο εύκολα και γενικότερα θα έχουν μια

Read More »

7. Εμείς οι γονείς πρέπει να μιλάμε Αγγλικά;

Με το BilingualLife, οι γονείς δεν χρειάζεται να μπορούν να διδάξουν ούτε είναι αναγκαίο να ξέρουν Αγγλικά. Ο ρόλος τους είναι να μοιράζονται, να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν. Πολλοί γονείς μαθαίνουν με τα παιδιά τους μέσω της προσέγγισης “Μαθαίνεις εσύ, μαθαίνω κι εγώ” του προγράμματος BilingualLife.

Read More »

6. Γιατί να ξεκινήσει από προνήπιο; Δεν είναι καλά να ξεκινήσει στην πρώτη δημοτικού;

Οι εγκέφαλοι των παιδιών έχουν σχεδιαστεί για να μαθαίνουν εύκολα πολλές γλώσσες μόνο από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των επτά ετών. Μετά από αυτό, το «παράθυρο» της γλώσσας στον εγκέφαλο κλείνει κι έτσι οι γλώσσες μαθαίνονται με βάση τη λογική επεξεργασία και δεν απορροφώνται φυσικά. Η ηλικία των επτά είναι η αρχή του τέλους

Read More »

5. Γιατί είναι καλή ιδέα;

Οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι είναι Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα: Τα παιδιά αναπτύσσουν περισσότερες γνωστικές δεξιότητες όταν μαθαίνουν νωρίς μια δεύτερη γλώσσα. Καλύτερες οικονομικές προοπτικές: Οι δίγλωσσοι νέοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Καλύτερες διεθνείς σχέσεις: Τα δίγλωσσα παιδιά έχουν ευρύτερη πολιτιστική συνείδηση, προσαρμοστικότητα και κατανόηση.

Read More »

4. Είναι όντως αποτελεσματικό και ποιες είναι προκλήσεις;

Η πρόκληση να γίνουν τα παιδιά δίγλωσσα με δεύτερη γλώσσα τα Αγγλικά είναι η ίδια σε πολλές χώρες και το BilingualLife προσφέρει τα ίδια οφέλη σε όλους, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες μέσω του τοπικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα BiligualLife έχει δοκιμαστεί και δουλεύεται σε δεκάδες Κέντρα Ξένων Γλωσσών ανά την Ελλάδα

Read More »

3. Ποιοι είναι στόχοι ;

Σκοπός του είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στη διγλωσσία μέχρι την ηλικία των 7 ετών ώστε να μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι, δίγλωσσοι μαθητές.

Read More »

2. Ποια είναι διαφορά από άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα Διγλωσσίας

Το BilingualLife προωθεί την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως μέρος των καθημερινών φυσικών εμπειριών του παιδιού και όχι ως ξένης γλώσσας. Το BilingualLife είναι μοναδικό επειδή: μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζεται λίγο μετά από την γέννηση του παιδιού και προσφέρει υλικά για χρήση  στο σπίτι και το σχολείο, διπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης είναι οικονομικό

Read More »