Υπό ανακατασκευή, συγνώμη εάν κάτι δεν το βλέπετε σωστά.

Για μαθητές Β’ Δημοτικού​Pre-Junior ή Jump A

  • Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού εγγράφονται στην Pre-Junior ή Jump A.
  • Η Pre-Junior είναι μία ευχάριστη, σταδιακή εισαγωγή στην εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας που ενθαρρύνει το παιδί να κάνει μια πολύ καλή αρχή και να αποκτήσει καλές βάσεις.
  • Pre-Junior είναι 2 ώρες την εβδομάδα (2 ημέρες x 1 ώρα).
  • Jump A είναι 3 ώρες την εβδομάδα (2 ημέρες x 1.5 ώρα).
  • Η ηλικία των παιδιών επιτρέπει γραφή και ανάγνωση (όχι μόνο προφορική εξάσκηση).
  • Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει την A+Β-Junior (που είναι συνδυασμός 2 τάξεων σε 1 έτος) στη Γ’ Δημοτικού, συστήνουμε να έχει κάνει την Pre-Junior στη Β’ Δημοτικού χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση.

Pre-Junior. Ακαδημαϊκός στόχος σχολικής χρονιάς

Jump A. Ακαδημαϊκός στόχος σχολικής χρονιάς

H Jump είναι μια καινοτόμα εκπαιδευτική μέθοδος, μέσω της οποίας προσεγγίζεται πρωτοποριακά η πρώτη γραφή και ανάγνωση της αγγλικής γλώσσας. 

Σε μία γραμμή, μπορούμε να πούμε ότι σε 3.5 μήνες τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν με σωστή προφορά μέχρι και Shakespeare !

Pre-Junior

Jump A

Με μια ματιά

Σημαντικές πληροφορίες

Αίτηση Προεγγραφής

"*" indicates required fields

Είμαι*
Ονοματεπώνυμο μαθητή / σπουδαστή*
Αποδοχή όρων χρήσης και συγκατάθεση GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.