Τάξη στο σχολείο

Κλασσικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα LevelUp!

A’ Δημοτικού

Pre Junior (προαιρετική, την προσφέρουμε δωρεάν), 2 ώρες ανά εβδομάδα

B’ Δημοτικού

A’ Junior (ενιαία), 3 ώρες ανά εβδομάδα

Γ’ Δημοτικού

B΄Junior
3 ώρες ανά εβδομάδα

B΄Junior Up!
3 ώρες ανά εβδομάδα

Δ’ Δημοτικού

Α’ Senior
3,5 ώρες ανά εβδομάδα

Α’ Senior Up!
3,5 ώρες ανά εβδομάδα

E’ Δημοτικού

B’ Senior
3,5 ώρες ανά εβδομάδα

B’ Senior Up!
3,5 ώρες ανά εβδομάδα

ΣΤ’ Δημοτικού

C’ Senior
4 ώρες ανά εβδομάδα

C’ Senior Up!
4 ώρες ανά εβδομάδα

Α’ Γυμνασίου

D’ Senior
4 ώρες ανά εβδομάδα

D’ Senior Up!
4 ώρες ανά εβδομάδα

Β’ Γυμνασίου

E’ Senior
4 ώρες ανά εβδομάδα

E’ Senior Up! & Επίπεδο B2
για πιστοποίση γλωσσομάθειας από το Cambridge
4 ώρες ανά εβδομάδα

Γ’ Γυμνασίου

B2
για πιστοιποίηση γλωσσομάθειας από Cambridge, CaMLA ή άλλο φορέα.
4 ώρες ανά εβδομάδα

Οι μαθητές των τμημάτων LevelUp! κερδίζουν μισή έως μία σχολική χρονιά.

Για τους μαθητές που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδων C1 / C2 η διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται κατά 1,5 ή 2 χρόνια ανάλογα με την επίδοση του μαθητή και τον εξεταστικό φορέα.

Διάρκεια Μαθημάτων

15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου

Διάρκεια Μαθημάτων

15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου

Καλοκαιρινά μαθήματα:
3 εβδομάδες μετά το τέλος και πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Αφορουν:

  • Πρόγραμμα Level Up! μετά την Α’ Senior
  • Κλασσικό πρόγραμμα μετά την D’ Senior
  • Όλα τα τμήματα προ ετοιμασίας για εξετάσεις