Η εκμάθηση και η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο κέντρο ξένων γλωσσών Plus πραγματοποιείται σε τάξεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ευχάριστη, αυτόνομη και αποδοτική μελέτη! Οι μαθητές μας μαθαίνουν συστηματικά την ξένη γλώσσα και την κουλτούρα της μέσα από:

  • Ειδικά τμήματα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.
  • Σύγχρονα διδακτικά βιβλία.
  • Ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών αποκλειστική χρήση διαδραστικού πίνακα.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριοτητες και Projects.
  • Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που εμπεριέχουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων για επανάληψη και εμβάθυνση των γραμματικόσυντακτικών δομών που έχουν διδαχθεί.

 

Pre-Junior ….στα 6 του
Junior ….στα 8 του
A Class ….στα 9 του
B Class ….στα 10 του
C Class ….στα 11 του
D Class ….στα 12 του
Pre-Lower ….στα 13 του
Lower ….στα 14 του
Advanced ….στα 15 του
Proficiency ….στα 16 του

 

Σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων:

6-8 ετών: Πρόγραμμα Plus Happy start 1&2 ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τη δημιουργική απασχόληση. Η εξάσκηση της προφοράς στην ξένη γλώσσα είναι ο βασικότερος διδακτικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος και επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και με ειδικούς παιδαγωγούς που έχουν τη ξένη γλώσσα ως μητρική.

8-9 ετών: Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας 8 – 9 ετών με στόχο να αποκτήσουν αρχικά μια ευχάριστη πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα. Ταυτόχρονα με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών βιβλίων και επιλεγμένων εκπαιδευτικών μέσων εξασφαλίζουμε στα παιδιά αυτής της ηλικίας την ευχάριστη και ομαλή εισαγωγή τους στην δομή της Αγγλικής γλώσσας.

9-10 ετών: Ειδικά προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς και την παράλληλη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται σε ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον με καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα.

11-15 ετών: Ειδικά προγράμματα προετοιμασίας των μαθητών που στοχεύουν στην επιτυχία με την απόκτηση ανώτερων και ανώτατων πτυχίων. Με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας, τα προγράμματά μας στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εκμάθησης των γραμματοσυντακτικών δομών και του απαραίτητου λεξιλογίου ώστε να ανταποκριθεί ο σπουδαστής με επιτυχία στις εξετάσεις που οδηγούν στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών εξεταστικών φορέων.