Οι μαθητές του Plus μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά στη γλώσσα που διδάσκονται.

Οι βασικές μας αρχές αλλά και οι διαφορές μας σε σχέση με το παραδοσιακό κέντρο ξένων γλωσσών συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Παραδοσιακό κέντρο Plus
#1 Οι μαθητές μαθαίνουν “για” την ξένη γλώσσα μέσα από κανόνες και περιγραφές και μηχανικές ασκήσεις, χωρίς να την εφαρμόζουν ενεργά. Οι μαθητές του Plus εξασκούνται να εφαρμόζουν την ξένη γλώσσα σωστά στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
#2 Ο καθηγητής αποτελεί το επίκεντρο του μαθήματος στο ρόλο του παρουσιαστή/ομιλητή με το μαθητή απλό θεατή. Ο μαθητής κάνει τη δουλειά – “παράγει γλώσσα”, ενώ ο καθηγητής παίζει το ρόλο του συντονιστή/συνεργάτη
#3 Δεν γίνεται συστηματική χρήση της νέας τεχνολογίας. Τα τεχνολογικά μέσα υπάρχουν στο χώρο απλά για λόγους marketing. Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος ενισχύοντας τη διαδικασία της μάθησης
#4 Η ξένη γλώσσα διδάσκεται μόνο μέσα στα όρια της τάξης τους – με μη φυσικό τρόπο. Οι μαθητές ξεφεύγουν από τα αυστηρά όρια της τάξης και χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα για να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους
#5 Όλοι οι μαθητές είναι αποδέκτες του ίδιου τρόπου διδασκαλίας. Η διδασκαλία είναι πολυεπίπεδη και καλύπτει πολλούς μαθησιακούς τύπους.
#6 Οι μαθητές εξετάζονται με σκοπό να διαπιστωθεί τι δεν ξέρουν, ποιες είναι οι αδυναμίες τους. Η εξέταση έχει στόχο να εκτιμήσουμε τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές μας, ποιες είναι οι δυνατότητες τους και εάν τυχόν χρειάζονται επανάληψη σε κάποιο σημείο.
#7 Πολλοί μαθητές σε κάθε τάξη και περιορισμένες ευκαιρίες συμμετοχής στο μάθημα. Ομοιογενή τμήματα ή μικρά groups και καθημερινή ενεργή συμμετοχή για κάθε μαθητή.