Τον Νοέμβριο του 2018, το κέντρο μας πέρασε από έλεγχο ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τον ελληνικό φορέα QLS (Quality Language Services), και το Plus έχει πλέον πιστοποιηθεί στο υψηλότερο επίπεδο «Excellence» για:

 • Υψηλό διδακτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Επαγγελματισμό και ακεραιότητα
 • Απόλυτη ακρίβεια και ειλικρίνεια στην πληροφόρηση και διαφήμιση
 • Καταλληλότητα χώρων και υποδομών για διδασκαλία ξένων γλωσσών
 • Χρήση κατάλληλων και αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων

Τι είναι το QLS;

Το QLS είναι ένα Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας, τα οποία συμπορευόμενα πάνω σε κοινές αξίες και πρότυπα για την προσφορά Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο για τους μαθητές και τους γονείς που τα εμπιστεύονται.

Ως  σύγχρονος, μη κερδοσκοπικός φορέας, αντλεί τη δυναμική του από την συνεργασία επιτυχημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών που μοιράζονται από κοινού το όραμα για τη δημιουργία σύγχρονων σχολείων με Ευρωπαϊκό χαρακτήρα  που επιδιώκουν να εξελίσσονται συνεχώς και να βελτιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρουν.

School of Excellence

To School of Excellence αντιπροσωπεύει στα σχολεία QLS τα προγράμματα που δημιουργούνται για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την διδασκαλία μας με πρωτότυπο και πρωτοποριακό υλικό. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές μας σύνδεση της γλώσσας που διδάσκονται με την πραγματική ζωή, τον κόσμο αλλά και τις δεξιότητες που θα τους χρειαστούν αργότερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Debate Club – Λέσχη διαλόγου με σχολεία από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Όμιλοι Επιχειρηματολογίας μεταξύ των σχολείων μας
 • Volunteering – Δράσεις Εθελοντισμού
 • Events – Μαθητικά Συνέδρια
 • ExamGuides – Οδηγοί για επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • StudyPlanner – Ντοσιέ οργάνωσης μελέτης & ύλης.
 • Mock Tests – Εξετάσεις προσομοίωσης Προφορικών και Γραπτών με συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα