20 σημεία που διαφέρουμε

+1

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !