Δωρεάν & Άμεσα αποτελέσματα !

Σας προσφέρουμε δωρεάν online test, για να βρείτε ποιο είναι το επίπεδο σας.

Κάθε test περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Πιο είναι το επίπεδο μου στα Αγγλικά;

Άμεσα αποτελέσματα !
Τα έγκυρα διαγνωστικά test μας διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα και βγάζουν άμεσα το αποτέλεσμα σας με την ολοκλήρωση του test.

Σημείωση: Δεν πρόκειται για κάποια εξέταση και τα αποτελέσματα του τεστ είναι ενδεικτικά.

Η βαθμολογία σας στο test δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας.

Για αυτό τον σκοπό απαιτείται να κατέχετε ένα από τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Εμείς είμαστε στη διάθεση σας με την ολοκλήρωση του διαγνωστικού test, να μας εξηγήσετε τους στόχους σας, τον σκοπό της πιστοποίησης που επιθυμείτε να έχετε και σε πόσο διάστημα, και μαζί θα φτιάξουμε ένα πλάνο σπουδών που θα σας ταιριάζει και θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.