Η φιλοσοφία μας είναι απλή: διδάσκουμε τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μαθητές που θα αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται δίνοντας τους τα κατάλληλα ερεθίσματα από την αρχή και παρέχοντας τους το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μάθουν να αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες και τη γνώση γενικότερα.

Βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή γνώση της ξένης γλώσσας που σπουδάζουν. Αυτό το επιτυγχάνουμε εφαρμόζοντας τις εκπαιδευτικές αρχές του 21ου αιώνα όπου στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας δίνουμε στους σπουδαστές μας ερεθίσματα ώστε να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες, όπως την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, που θα τους είναι απαραίτητες στη μετέπειτα πορεία τους.

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές του Plus.
Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια ώστε να ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και είναι εμπλουτισμένες με ψηφιακό υλικό για την τάξη και για το σπίτι.

Οι τάξεις μας είναι ειδικά διαμορφωμένες προσφέροντας ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλουν που συμβάλλει θετικά στη διδακτική εμπειρία.

Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά ακαδημαϊκά & εκπαιδευτικά κριτήρια.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν για τους μαθητές μας ένα πολύ ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον.