Upper Main Suite

Βάζουμε ξεκάθαρο στόχο κάθε χρονιά!

Οι μαθητές μας ολοκληρώνουν ένα επίπεδο CEFR σε κάθε ακαδημαϊκό τους έτος
και το όνομα της τάξης τους είναι το επίπεδο Cambridge που αποκτούν σε επίσημες εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Η Αγγλική γλώσσα μπορεί να διδαχθεί με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά είναι όλοι ευχάριστοι για τα παιδιά;

Με 40 και πλέον χρόνια διδακτικής εμπειρίας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει :

 • πολλούς τρόπους διδασκαλίας.
 • πολλούς μαθησιακούς τύπους.
 • πολλούς εκδοτικούς οίκους, εάν όχι όλους.
 • πάρα πολλά εποπτικά μέσα.
 • τεράστια εξέλιξη στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
 
Εμείς στο Plus σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πάει ούτε μία ώρα μαθήματος χαμένη και ότι μαζί μας το παιδί σας: 
 1. Θα μάθει σωστά & ευχάριστα την Αγγλική γλώσσα.
 2. Θα χαίρεται να έρχεται για μάθημα.
 3. Θα αναπτύξει όλες τις παραγωγικές δεξιότητες της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Θα αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 5. Θα εξοικειωθεί με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το παιδί σας θα λατρέψει το μάθημα στο Plus.

 • Γιατί κάνουμε μάθημα που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση των παιδιών στον προφορικό λόγο στα Αγγλικά ενώ παράλληλα τα βοηθάει να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία τους και άλλες δεξιότητες απαραίτητες για να γίνει κάποιος πολίτης του κόσμου.
 • Οι έφηβοι, συμμετέχουν σε διαδραστικά μαθήματα και διασκεδάζουν ενώ παράλληλα σημειώνουν πραγματική πρόοδο.
 • Κάθε μαθητής λαμβάνει προσωπική υποστήριξη από τον καθηγητή, που τον βοηθά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Στο Plus, το παιδί σας θα:

 • αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του στο γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά και θα εξασκηθεί συνομιλώντας με μαθητές Αγγλικών από διαφορετικές περιοχές μέσα από το Πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών του QLS
 • αναπτύξει ηγετικές δεξιότητες και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα και η συνεργασία
 • διδαχθεί με υλικό βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα όπως άρθρα περιοδικών, αγγελίες εργασιών, κριτικές ταινιών, μουσικές παραγωγές και άρθρα σχετικά με τα σπορ ώστε να βελτιώσει τη γραμματική και το λεξιλόγιό του.

Στο Plus προσφέρουμε πολύ περισσότερα από ένα απλό μάθημα Αγγλικών, και το παιδί σας μαζί μας θα:

 • προετοιμάζεται για κάθε μάθημα με υλικό ανεξάρτητης διαδραστικής μελέτης σχεδιασμένη από τον καθηγητή, που το παιδί μπορεί να συμπληρώσει στο δικό του ρυθμό και θα το βοηθήσει να προετοιμαστεί για το επόμενο μάθημα
 • αναπτύξει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία στο πανεπιστήμιο και στον εργασιακό χώρο
 • βελτιώσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία.

Εγγυημένος ακαδημαϊκός στόχος σχολικής χρονιάς

Typical abilities Reading and Writing Listening and Speaking
Overall general ability CAN scan texts for relevant information.

CAN make notes while someone is talking, or write a letter including non-standard requests.
CAN follow a talk on a familiar topic.

CAN keep up a conversation on a fairly wide range of topics.
Social & Tourist CAN read the media for information quickly and with good understanding.

CAN express opinions and give reasons.
CAN ask for clarification and further information, and is likely to understand the answer.

CAN keep up a conversation on a fairly wide range of topics.
Work CAN understand the general meaning of non-routine letters and understand most of the content.

CAN write a simple report of a factual nature and begin to evaluate, advise, etc.
CAN ask for factual information and understand the answer.

CAN express own opinion, and express arguments to a limited extent.
Study CAN make simple notes that are of reasonable use for essay or revision purposes, capturing the most important points.

CAN present arguments, using a limited range of expression (vocabulary, grammatical structures).
CAN answer predictable or factual questions.

CAN check that all instructions are understood.

Σε όλα τα τµήµατα µας, τηρείται σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία δέσµευσης θέσης.

Με μια ματιά

Homework meter:

Σημαντικές πληροφορίες

Αίτηση Προεγγραφής

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο μαθητή / σπουδαστή*
Αποδοχή όρων χρήσης και συγκατάθεση GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.