JUMP μόνο από το Plus στην Κέρκυρα

Διδάσκουμε με την ίδια μεθοδολογία & υλικά όπως και στα σχολεία στην Αγγλία

Τι είναι

H Jump είναι μια καινοτόμα εκπαιδευτική μέθοδος, μέσω της οποίας προσεγγίζεται πρωτοποριακά η πρώτη γραφή και ανάγνωση της αγγλικής γλώσσας.

  • Απευθύνεται σε παιδιά 6-9 ετών.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα ως μητρική γλώσσα.
  • Οι καθηγητές που διδάσκουν με τη μέθοδο έχουν επιμορφωθεί ειδικά για τη διδασκαλία της Jump.
  • Η ανάπτυξη των πρώτων δεξιοτήτων είναι εμφανής σε μόλις 9 εβδομάδες.

Στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και έχει ευελιξία ως προς τον τρόπο διδασκαλίας, έτσι ώστε μπορεί να υποστηριχθεί στον φυσικό χώρο της τάξης, αλλά εξίσου ποιοτικά και αποτελεσματικά μέσω της βραβευμένης QLS iLearn Platform.

1

Φωνημική προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης (Phonics)

Οι μικροί μας μαθητές διδάσκονται την αγγλική γλώσσα, ακριβώς με τον τρόπο που τη διδάσκονται οι μαθητές στη Μεγάλη Βρετανία.

Ως αποτέλεσμα τα παιδιά, με τη φωνημική μέθοδο της Jump, να γίνονται ικανοί αναγνώστες της αγγλικής γλώσσας με σωστή προφορά και ευκολία στο να διαβάζουν λέξεις που δεν γνωρίζουν ακόμα.

2

Ό,τι μαθαίνω δεν το ξεχνάω, γιατί το μαθαίνω δημιουργώντας!

Στο Δίκτυο QLS πιστεύουμε στο αποτύπωμα του βιώματος και κατά συνέπεια στο αποτύπωμα γνώσης που αφήνει η βιωματική μάθηση. Τα παιδιά με τη μέθοδο Jump μαθαίνουν μέσω παιχνιδιών και εμπειριών, αλλά και μέσα από δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων, έρευνας και παρουσίασης, αφήγησης, κατασκευών, τραγουδιών, δημιουργικής γραφής, κλπ. Έτσι, τα παιδιά καθώς ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα τα εντάσσουν στις βιωματικές τους εμπειρίες και αποκτούν τη γνώση που συνδέεται άρρηκτα με την καθημερινότητά τους κι όχι ως απομονωμένη πληροφορία.

3

Πρωτόκολλα Διδασκαλίας (QLS Teaching Protocol)

Στο QLS τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Η ανάπτυξη της μεθόδου Jump είναι προϊόν μελέτης και συνέπειας.

Έτσι, οι ακαδημαϊκοί μας συνεργάτες σχεδίασαν το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό της μεθόδου, ώστε να ενισχύεται η βιωματική μάθηση και να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Jump είναι και θα παραμένει η ίδια σε όλα μας τα Κέντρα.

4

Παιχνιδοποίηση με την πλατφόρμα QLS- iLearn (Gamification)

Όταν η μάθηση είναι βιωματική και το παιδί κατακτά τη γνώση με αυτοπεποίθηση, τότε η ώρα της μάθησης αποκτά νέο εύρος και δεν περιορίζεται στην ώρα που βρίσκονται στην τάξη. Το Δίκτυο QLS μέσω της βραβευμένης διαδικτυακής του πλατφόρμας QLS i- Learn παρέχει στα παιδιά μια ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν, εξασκούν και παιχνιδοποιούν τη μάθηση και είναι προσβάσιμες από υπολογιστή, tablet και κινητό.
Έτσι η μάθηση γίνεται παιχνίδι και από το σπίτι.

Έχουν πει για μας

Jump

Debate Club

Επιστημονικές μελέτες

Επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: η φωνημική προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα του μαθητή . Ετσι ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει πιο γρήγορα και με καλύτερη προφορά και οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπέδωση της αγγλικής γλώσσας.

“Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη και σημαντική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα”.

Morag Stuart, Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Early phoneme awareness improves reading and spelling in second language learners”,

“Η φωνητική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται ότι οι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση”.

Dr Rhona S. Johnston & Joyce Watson, Πηγή:“What sort of phonics?”, School of Psychology University of St Andrew, Fife, Scotland.

“Στατιστική ανάλυση πριν και μετά τα τεστ δείχνει ότι σε μόλις 9 εβδομάδες τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να έχουν φωνολογικές δεξιότητες”.

Dr. Yvette Hus, PhD SLC | IALP, Πηγή: English Montreal School Board, Montreal, Quebec, Canada.

“Οι ενδείξεις υποστηρίζουν τα οφέλη της αρχικής έκθεσης στον φωνολογικό κώδικα που προηγείται της λεξικολογικής πρόσβασης”.

Mallorie Leinenger, Πηγή: “Phonological coding during reading”, The National Center for Biotechnology, USA.

«Furthermore, it is generally accepted that is harder to learn to read and write in English because the relationship between sounds and letters is more complex than in many other alphabetic languages. It is therefore crucial to teach phonic work systematically, regularly and explicitly.»

Jim Rose, Source : Independent review of the teaching of early reading Final Report, March 2006

In short, learning to read progresses to reading, effortlessly, to learn.

Jim Rose, Source : Independent review of the teaching of early reading Final Report, March 2006