Δηλώσεις εξεταστικής περιόδου 2023-2024

Ημερομηνίες εξετάσεων μας

Cambridge σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

  • YLE – 10 Ιουνίου 2023
  • C2 – 10 Ιουνίου 2023
  • B2 – 18 Ιουνίου 2023

LanguageCert ESOL σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

ΤΒΑ

LanguageCert LTE σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

ΤΒΑ

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής8 εβδομάδεςαπό την ημέρα της έντυπης εξεταστικής.