Δηλώσεις εξεταστικής περιόδου 2023

Ημερομηνίες εξετάσεων μας

Cambridge σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

  • YLE – 10 Ιουνίου 2023 
  • C2 – 10 Ιουνίου 2023
  • B2 – 18 Ιουνίου 2023

LanguageCert ESOL σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

  • 20 Μαΐου 2023
  • 25 Ιουνίου 2023 (ΝΕΑ)
  • 17 Δεκεμβρίου 2023

LanguageCert LTE σε έντυπη μορφή στην Κέρκυρα !

  • 17 Μαΐου 2023
  • 1 Ιουλίου 2023 (ΝΕΑ)
  • 16 Δεκεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής8 εβδομάδεςαπό την ημέρα της εξεταστικής.