Στο Plus δεν δίνουμε βαρετό homework στο σπίτι !

Στο Plus αποφασίσαμε να καταργήσουμε τις εργασίες στο σπίτι σε όλα τα τμήματα από Jump A έως και Α Senior Up!


Επίσης, οι μαθητές των τάξεων B’ Senior και πάνω έχουν μειωμένο όγκο εργασιών στο σπίτι.

Στο σχολείο μας τα παιδιά έως και την Α Senior LevelUp! ΔΕΝ έχουν διάβασμα για το σπίτι.


Διαβάζουμε μαζί μέσα στην τάξη ώστε να:

Εργασία στο σπίτι ή όχι;

Από την αρχή του 20ού αιώνα η ανάθεση εργασιών στο σπίτι είναι ένα επίμαχο ζήτημα επί πολλές δεκαετίες, με θερμούς υποστηρικτές και σοβαρά επιχειρήματα και από τις 2 πλευρές.

Η επιστημονική έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η εργασία στο δημοτικό σχολείο δεν προσφέρει ακαδημαϊκό πλεονέκτημα. Αντίθετα, συντρίβει τα παιδιά που αγωνίζονται να τα καταφέρουν και είναι βαρετή για τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις.

Μια μελέτη του 2002 έδειξε μια άμεση σχέση μεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται στην εργασία και της αυξημένης ανησυχίας, του θυμού, της κατάθλιψης και άλλων αλλαγών διάθεσης μεταξύ των μαθητών.

Η κατ ‘οίκον εργασία δυνητικά αυξάνει τις οικογενειακές συγκρούσεις. Και όσο περισσότερο οι γονείς βοηθούν με την εργασία των παιδιών, τόσο πιο έντονη είναι η ένταση που βιώνουν τα παιδιά και τελικά δεν μαθαίνουν. Συνεπώς, η εργασία χάνει τον αρχικό της ρόλο.

Μειώνει επίσης τον χρόνο για άλλες δραστηριότητες, που παρέχουν ισορροπία και ποικιλία στη ζωή ενός παιδιού, όπως ο αθλητισμός, η μουσική, η τέχνη ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, ή για να χαλαρώσουν και να είναι απλά παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι μια μικρή ποσότητα εργασίας στο σπίτι προάγει την αυτοπειθαρχία, βελτιώνει τις δεξιότητες μελέτης, βοηθά τους μαθητές να είναι υπεύθυνοι και τους προετοιμάζει για τον «πραγματικό κόσμο», αν, φυσικά, γίνεται σωστά.

Ωστόσο, το συμπέρασμα αρκετών μελετών είναι σαφές: η εργασία στο σπίτι στην πραγματικότητα οδηγεί τα παιδιά μακριά από τη μάθηση, καθιστώντας τους λιγότερο επιτυχημένους στο σχολείο και διακόπτοντας την παιδική τους ηλικία.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εργασίας στο σπίτι

Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
  • Με τις καθημερινές εργασίες, τα παιδιά καταλαβαίνουν το υλικό που έχουν διδαχθεί και επίσης το αναθεωρούν.
  • Οι καθημερινές αναθέσεις εργασιών εξασκούν τα παιδία.
  • Οι εργασίες τα βοηθάνε να μάθουν την αξία της οργάνωσης του χρόνου τους. Αυτή είναι μια κρίσιμη δεξιότητα που θα χρειαστούν στο μέλλον τους.
    Με την σωστή τεχνική μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τον χρόνο και να αποδίδουν καλύτερα.
  • Η καθηγήτρια βοηθάει άμεσα το κάθε παιδί ξεχωριστά σε ότι δεν έχει καταλάβει το κάθε παιδί ξεχωριστά.

Πολιτική ”Όχι εργασία στο σπίτι!”

Αφού μελετήσαμε πρακτικές συναδέλφων από άλλα μέρη του κόσμου και πειραματιστήκαμε τα τελευταία χρόνια με ορισμένα τμήματα με πολύ λίγη ή καθόλου εργασία στο σπίτι, διαπιστώσαμε ότι η πρόοδος και τα αποτελέσματα μάθησης των μαθητών επηρεάστηκαν μόνο θετικά.

Αντίθετα, οι μαθητές ήταν πιο προσεκτικοί και πιο πρόθυμοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Για ορισμένα παιδιά, έχουμε την πληροφορία ότι μειώθηκαν οι οικογενειακές συγκρούσεις, και συνεπώς μειώθηκε το άγχος στην οικογένεια.

Φυσικά, κάποια πράγματα, θα συνεχίσουν να γίνονται στο σπίτι, πχ projects, εκπαιδευτικά παιχνίδια στην πλατφόρμα μας ή ανάγνωση βιβλίων στα Αγγλικά.
Για τις μικρές τάξεις δεν θα ξεπερνούν τη μισή ώρα την εβδομάδα, και για τις μεγάλες τη μία ώρα την εβδομάδα.

Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, ότι όλα τα παιδιά δεν διαβάζουν / μαθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό, και αυτό το έχουμε μετατρέψει ως πλεονέκτημα για τα ίδια τα παιδιά!

Είναι εύκολη η εφαρμογή της πολιτικής «Όχι εργασία στο σπίτι!»;

Όχι, δεν είναι εύκολο για τον εκπαιδευτικό. Χρειάζεται να αλλάξουμε την διδασκαλία μας στην τάξη και να ενσωματώσουμε την επί τόπου πρακτική (OSP) για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τελικός στόχος είναι να έχουμε τον έλεγχο της προόδου της μάθησης των μαθητών μας, και να έχουμε αυτόνομους μαθητές, που νιώθουν την εκμάθηση των Αγγλικών, δική τους υπόθεση.

Πιστεύουμε ότι από τα πρώτα μαθήματα θα δείτε τη διαφορά και τα πλεονεκτήματα της πολιτικής “Όχι εργασία στο σπίτι!”, και περιμένουμε τα σχόλια σας.