Main Suite

Βάζουμε ξεκάθαρο στόχο κάθε χρονιά!

Οι μαθητές μας ολοκληρώνουν ένα επίπεδο CEFR σε κάθε ακαδημαϊκό τους έτος
και το όνομα της τάξης τους είναι το επίπεδο Cambridge που αποκτούν σε επίσημες εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Η Αγγλική γλώσσα μπορεί να διδαχθεί με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά είναι όλοι ευχάριστοι για τα παιδιά;

Με 40 και πλέον χρόνια διδακτικής εμπειρίας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει :

 • πολλούς τρόπους διδασκαλίας.
 • πολλούς μαθησιακούς τύπους.
 • πολλούς εκδοτικούς οίκους, εάν όχι όλους.
 • πάρα πολλά εποπτικά μέσα.
 • τεράστια εξέλιξη στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
 
Εμείς στο Plus σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πάει ούτε μία ώρα μαθήματος χαμένη και ότι μαζί μας το παιδί σας: 
 1. Θα μάθει σωστά & ευχάριστα την Αγγλική γλώσσα.
 2. Θα χαίρεται να έρχεται για μάθημα.
 3. Θα αναπτύξει όλες τις παραγωγικές δεξιότητες της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Θα αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 5. Θα εξοικειωθεί με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το παιδί σας θα λατρέψει το μάθημα στο Plus.

Οι μαθητές μας διασκεδάζουν συμμετέχοντας σε διαδραστικά μαθήματα ενώ παράλληλα σημειώνουν πραγματική πρόοδο.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αφιερώνουν χρόνο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά ενώ παράλληλα τους βοηθούν όλους τους μαθητές με ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους στον γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά.

Οι χαρούμενοι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάθε παιδί θα ενθουσιαστεί με τα διαδραστικά μας μαθήματα:

 • θα έχει χρόνο για να εξασκηθεί μιλώντας Αγγλικά, με συμμαθητές της ίδιας ηλικίας
 • θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να συνομιλήσει με μαθητές Αγγλικών από διαφορετικές περιοχές μέσα από το Πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών του QLS
 • θα διδαχθεί από εξειδικευμένους καθηγητές που γνωρίζουν πως το κάθε παιδί μαθαίνει με τον δικό του τρόπο και προσαρμόζουν τη διδακτική μέθοδο ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος
 • θα παρακολουθήσει μαθήματα σε έναν οργανισμό με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία Αγγλικών.
 • Το σύγχρονο διδακτικό υλικό μας έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από εμάς για να προκαλεί το ενδιαφέρον στην αντίστοιχη ηλικία.

Στο Plus προσφέρουμε πολύ περισσότερα από ένα απλό μάθημα Αγγλικών, και το παιδί σας μαζί μας θα:

 • αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του στη χρήση νέων τεχνολογιών
 • εργαστεί σε ομάδες με άλλους μαθητές (από όλη την Ελλάδα αλλά και την Αγγλία), βελτιώνοντας έτσι τα Αγγλικά του
 • γίνει καλύτερος μαθητής μέσα από ασκήσεις ανεξάρτητης, διαδραστικής μελέτης, που έχει σχεδιαστεί από την διευθύντρια σπουδών και την καθηγήτρια του παιδιού σας

Εγγυημένος ακαδημαϊκός στόχος σχολικής χρονιάς

Typical abilities Reading and Writing Listening and Speaking
Overall general ability CAN understand straightforward information within a known area.

CAN complete forms and write short, simple letters or postcards related to personal information.
CAN understand simple questions and instructions.

CAN express simple opinions or requirements in a familiar context.
Social and Leisure CAN understand short, simple messages from people who share his/her interests, for example emails, postcards or short letters from pen-friends.

CAN write a very simple personal letter, note or email, for example accepting or offering an invitation, thanking someone for something, apologising.
CAN have short conversations with friends about interesting topics.

CAN make simple plans with people, such as what to do, where to go, and when to meet.

CAN express likes and dislikes in familiar contexts using simple language.
School and Study CAN understand the general meaning of a simplified textbook or article, reading very slowly.

CAN write about his/her daily life in simple phrases and sentences, for example family, school, hobbies, holidays, likes and dislikes.
CAN understand basic instructions on class times, dates and room numbers.

CAN ask the person to repeat what they said, when he/she does not understand something.

CAN express simple opinions using expressions such as ‘I don’t agree’.
Typical abilities Reading and Writing Listening and Speaking
Overall general ability CAN understand routine information and articles.

CAN write letters or make notes on familiar or predictable matters.
CAN understand straightforward instructions or public announcements.

CAN express simple opinions on abstract/cultural matters in a limited way.
Social & Tourist CAN understand factual articles in newspapers, routine letters from hotels and letters expressing personal opinions.

CAN write letters on a limited range of predictable topics related to personal experience.
CAN identify the main topic of a news broadcast on TV if there is a strong visual element.

CAN ask for information about accommodation and travel.
Work CAN understand the general meaning of non-routine letters and theoretical articles within own work area.

CAN make reasonably accurate notes at a meeting or seminar where the subject matter is familiar and predictable.
CAN follow a simple presentation/demonstration.

CAN offer advice to clients within own job area on simple matters.
Study CAN understand most information of a factual nature in his/her study area.

CAN take basic notes in a lecture.
CAN understand instructions on classes and assignments given by a teacher or lecturer.

CAN take part in a seminar or tutorial using simple language.

Σε όλα τα τµήµατα µας, τηρείται σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία δέσµευσης θέσης.

Με μια ματιά

Homework meter:

Σημαντικές πληροφορίες

Αίτηση Προεγγραφής

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο μαθητή / σπουδαστή*
Αποδοχή όρων χρήσης και συγκατάθεση GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.