Αγγλικά Ειδικότητας στην Κέρκυρα

Στο Plus σας διδάσκουμε Αγγλικά για 48 διαφορετικές ειδικότητες
& σας προετοιμάζουμε για τις εξετάσεις πιστοποίησης για τα Αγγλικά της ειδικότητας σας,
από το Πανεπιστήμιο Greenwich!

Security Personnelsecurity-web

Mechanical Engineeringmechanical-engineering-custom

Fishing & Seafood Industryfishing-seafood-industry-custom

World Cup

world-cup-custom

Science

science-custom

Insuranceinsurance-custom

Logisticslogistics-custom

Food Service Industriesfood-service-industries-custom

Computingcomputing-custom

Flight Attendantflight-attendant

Software EngineeringPortrait of a handsome young designer sitting at his desk in the office

Art & Design
art-design-custom

Architecture
architecture-custom

Environmental Engineering
environmental-engineering-custom

Natural Resources – Mining
natural-resources-ii-mining-custom

Cooking
cooking-custom

Management
management2-custom

TAXI Drivers
taxi

Call Centers
call-centers-custom

Environmental Science
environmental-science-custom

Merchant NavyThe CMA CGM SA operated Benjamin Franklin sits docked at the Port of Los Angeles, in Los Angeles, California, U.S., on Saturday, Dec. 26, 2015. The Benjamin Franklin is the largest container vessel to ever call at a U.S. port, with a capacity of nearly 18,000 Twenty-Foot Equivalent Units (TEUs) it is longer than the Empire State Building and wider than an American football field. Photographer: Tim Rue/Bloomberg via Getty Images

Electronicselectronics-custom

Electricianelectrician-custom

Sportssports-custom

Petroleumpetroleum1-custom

Financefinance-custom

Plumbingplumbing-custom

Construction I – Buildings

Construction building/ 3d render.

Construction II – Roads & Highwaysconstruction-ii-roads-highways-custom

Mechanics
Mechanic working on a car engine

Medical
medical-custom

Navy
navy-custom

Agriculture
agriculture-custom

Banking
banking-custom

Secretarial
secretarial-custom

Nursing
Young smiling doctor standing in hospital with colleagues talking to patient in background

Beauty Salon
beauty-salon-custom

Police
police-custom

Engineering
engineering-custom

Air Force
air-force-custom

Law

Decorative Scales of Justice

Business English
business-english-custom

Tourism
tourism-custom

Information Technology
information-technology-custom

Hotels & Catering
hotels-catering

Command & Control
command-control-custom

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου!

"*" indicates required fields

Όνοματεπώνυμο*
Privacy*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Τι είναι τα πιστοποιητικά του Greenwich;

Αυτή η νέα συνεργασία θα παρέχει δύο μοναδικά πιστοποιητικά:

i) Το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία οποιοδήποτε από τα ήδη διαθέσιμα 35 προγράμματα που θα επιλέξει.
ii) Το πιστοποιητικό εξετάσεων. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία οποιαδήποτε από τις ήδη διαθέσιμες εξειδικευμένες εξετάσεις, διάρκειας μίας ώρας.

Η διεθνής επαγγελματική αναγνώριση είναι εγγυημένη, εφόσον τα πιστοποιητικά χορηγούνται σε συνεργασία με ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το University of Greenwich.

Μια πρωτοποριακή λύση

• Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Τα πιστοποιητικά:
▶  ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
▶  συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση μέσω της διά βίου μάθησης.
▶  εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τα Αγγλικά Ειδικότητας στο βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά τους.

Οι Εξετάσεις
• Θα υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
• Κάθε εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.
• Η εξέταση περιλαμβάνει 5 μέρη:

Μέρος 1: Ακουστική κατανόηση
Μέρος 2: Λεξιλόγιο/Ορολογία
Μέρος 3: Κατανόηση γλωσσικών λειτουργιών
Μέρος 4: Κατανόηση γραπτού λόγου
Μέρος 5: Παραγωγή γραπτού λόγου

• Η εξέταση εστιάζεται σε συγκεκριμένες έννοιες και λειτουργίες, λεξιλόγιο και ορολογία, τρόπους επικοινωνίας, κατανόηση γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
• Η εξέταση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στα Αγγλικά Ειδικότητας των επαγγελματικών σχολών, τεχνολογικών κολεγίων, ιδρυμάτων και πανεπιστημίων.
• Η ωριαία εξέταση θα διατίθεται διαδικτυακά σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα της UNICERT.
• Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που απαιτείται για τη διενέργεια της διαδικτυακής εξέτασης στα πιστοποιημένα κέντρα είναι 10.

Τα Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του University of Greenwich παρέχουν στο σπουδαστή ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη σημερινή απαιτητική παγκόσμια αγορά εργασίας.

1 ACCOUNTING 13 ENVIRONMENTAL ENGINEERING 25 MANAGEMENT LEVEL II
2 AGRICULTURE 14 FINANCE 26 MECHANICS
3 ART & DESIGN 15 FISHING & SEAFOOD INDUSTRY 27 MEDICAL
4 BANKING 16 FLIGHT ATTENDANT 28 NURSING
5 BEAUTY SALON 17 FOOD SERVICE INDUSTRIES 29 PHYSIOTHERAPY
6 BUSINESS ENGLISH 18 HOTELS & CATERING 30 POLICE
7 CALL CENTERS 19 INSURANCE 31 SALES & MARKETING
8 CONSTRUCTION I – BUILDINGS 20 IT 32 SECRETARIAL
9 COOKING 21 KINDERGARTEN TEACHER 33 SECURITY PERSONNEL
10 DENTISTRY 22 LAW 34 SOFTWARE ENGINEERING
11 ELECTRONICS 23 LOGISTICS 35 TOURISM
12 ENGINEERING 24 MANAGEMENT LEVEL