Έντυπο συγκατάθεσης γονέα / κηδεμόνα για τη δημιουργία λογαριασμού µαθητή/τριας στην Πλατφόρμα Office 365 της Microsoft και δωρεάν παροχή υπηρεσιών.