Στο Plus από το 1989 θέτουμε υψηλούς στόχους και κοιτάζουμε πιο μακριά από την απόκτηση ενός οποιουδήποτε πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Το ζητούμενο για μάς είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές μας τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.
Γι’αυτό και όταν έρχεται η ώρα για πιστοποίηση, είναι αυτονόητο ότι για τους σπουδαστές μας θα επιλέξουμε μόνο εξετάσεις με κύρος και διεθνή αναγνώριση.

Φέτος, 62 μαθητές μας συμμετείχαν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας με άριστα αποτελέσματα!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

  • 38 στους 38 πέρασαν στις εξετάσεις YLΕ
  • 4 στους 4 πέρασαν στις εξετάσεις A2
  • 3 στους 4 πέρασαν στις εξετάσεις B1
  • 4 στους 4 πέρασαν στις εξετάσεις B2
  • 3 στους 3 πέρασαν στις εξετάσεις C2
  • 2 στους 2 πέρασαν στις εξετάσεις B2
  • 5 στους 5 πέρασαν στις εξετάσεις C1
  • 3 στους 3 πέρασαν στις εξετάσεις C2
  • 2 στους 2 πέρασαν στις εξετάσεις C2

Cambridge Young Learners

Επίπεδο STARTERS (Pre-A1)

A. NAT
A. NEF
K. NIK
K. ANA
K. KOR
V. SPYR
D. ELE
K. ANT
M. ANA
M. CHR
S. RAF
T. KAS

Επίπεδο MOVERS (A1)

A. ANG
G. SPY
G. IOA
G. ANN
G. KON
K. ALE
M. XEN
B. NIK
K. DAF
S. KAT
V. NEF
K. VAS
K. ANG
M. NIK

Επίπεδο FLYERS (A2)

A. ELE
K. ATH
K. MAR
M. ALE
M. ILI
A. CHR
D. ILL
L. DIM
M. THE
P. SPY
P. ANA
S. ELE

Cambridge Upper Suite

Επίπεδο A2 – Key for schools

L. KON
M. EFT
P. PAN
P. KON

Επίπεδο Β1 – Preliminary for schools

V. MAR
K. ALE
K. MAR
M. ACH

Cambridge Main Suite

Επίπεδο B2 – First for schools

Grade
K. STA Pass
P. OLY High Pass = C1
S. ELE Pass
S. ALE High Pass = C1

Επίπεδο C2 – Profeciency

Grade
K. PEN B (213)
M. ALE B (213)
V. SPY  C (207)

LanguageCert Main Suite

Επίπεδο B2 – Communicator

L/R/W Speaking
S. ELE High Pass High Pass
V. NTI High Pass High Pass

TEENS – Επίπεδο C1 – Mastery

TEENS L/R/W Speaking
G. AGA High Pass Pass
G. STE High Pass High Pass
K. GEO High Pass High Pass
P. FIL High Pass High Pass
V. GEO High Pass High Pass

ADULTS – Επίπεδο C2 – Mastery

ADULTS L/R/W Speaking
T. KON Pass Pass
T. NIK High Pass High Pass
F. MIC High Pass Pass

Michigan Main Suite

Επίπεδο C2 – ECPE

Grade
M. ALE B
P. ANT B