Στο Plus από το 1984 θέτουμε υψηλούς στόχους και κοιτάζουμε πιο μακριά από την απόκτηση ενός οποιουδήποτε πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Το ζητούμενο για μάς είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές μας τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

Γι’αυτό και όταν έρχεται η ώρα για πιστοποίηση, είναι αυτονόητο ότι για τους σπουδαστές μας θα επιλέξουμε μόνο εξετάσεις με κύρος και διεθνή αναγνώριση.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

Επίπεδο STARTERS (Pre-A1)

 GRADE
KON. A.15 out of 15
ALE. G.15 out of 15

Επίπεδο MOVERS (A1)

 GRADE
NAT. A.15 out of 15
NEF. A. 15 out of 15
CHR. B. 11 out of 15
SPY. V. 11 out of 15

Επίπεδο FLYERS (A2)

 GRADE
IOA. G. 14 out of 15
SPY. G. 15 out of 15
PAR. R. 10 out of 15
ALE. K. 12 out of 15

Επίπεδο A2 – Key for schools

 GRADE
MAR. K.A (147) = CEFR: B1
ANG. A.A (143) = CEFR: B1
THE. M.C (123)
SPY. P.A (145) = CEFR: B1
CHR. A.A (142) = CEFR: B1

Επίπεδο Β1 – Preliminary for schools

 Grade
ILE. D.B (157)
DIM. L.C (149)
ALE. G.C (147)
EFT. M.C (140)
ATH. KC (132)

Επίπεδο Β2 – First for schools

NameGrade
MAR. V.B (179)
MAR. K.B (176)
MIC. S.C (163)
ALE. K.A (186) = CEFR: C1
SPY. K.C (166)