Επειδή όλοι το βιώνουν, μα δεν ξέρουν όλοι πώς μπορούν να διαχειριστούν το άγχος που κατά καιρούς νιώθουν, σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες και σαφέστατα εύχρηστες συμβουλές και τεχνικές για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σε περιόδους μεγάλης πίεσης και στρες!!!
Τεχνικές διαχείρισης άγχους εξετάσεων: οδηγός για μαθητές και κυρίως για γονείς
Για αρκετά παιδιά οι εξετάσεις -είτε αυτές είναι ενδοσχολικές (διαγωνίσματα, τεστ), είτε είναι Πανελλήνιες (συνήθως αυτές είναι και οι πιο απαιτητικές), ή στα πλαίσια σπουδών σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση- σηματοδοτούν και ενισχύουν ένα ιδιαίτερα έντονο άγχος. Βεβαίως το άγχος μέχρι ενός σημείου είναι και δημιουργικό, παραγωγικό και μας κινητοποιεί. Όταν όμως ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού, συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις.
Στην προκειμένη, οι αρνητικές επιπτώσεις (που μπορεί να αποτελούν και προειδοποιητικά σημάδια για τους γονείς ή και για τα παιδιά) είναι:
Το άγχος κινητοποιείται συνήθως από αρνητικές σκέψεις οι οποίες σχετίζονται με το φόβο και την αγωνία του παιδιού για το πόσο καλά θα τα πάει στις εξετάσεις και σε περίπτωση αποτυχίας, τι θα πούνε οι φίλοι και ιδιαίτερα οι γονείς που μπορεί να τους απογοητεύσει ή να μην επιβεβαιώσει τις προσδοκίες τους.
Οι αρνητικές αυτές σκέψεις έχουν την ιδιότητα κάποιες φορές να ωθούν το παιδί να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να προκαλέσει αυτό το οποίο φοβάται. Στην ουσία αυτό αποτελεί και το κλειδί για την καλύτερη αντιμετώπιση ή προετοιμασία του μαθητή.
Σημαντικό στοιχείο είναι να αλλάξει το παιδί τρόπο σκέψης όσον αφορά στις εξετάσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος σκέψης των ίδιων των γονιών. Οι εξετάσεις δεν είναι το εισιτήριο για επαγγελματική αποκατάσταση αλλά ούτε και μοναδικός τρόπος επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του παιδιού τους. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που το σύστημα απορροφά τα άτομα ανεξάρτητα από τη μορφωτική τους προέλευση.

Προτάσεις για τα παιδιά:

Προτάσεις για τους γονείς: