Δραστηριότητα για μαθητές επιπέδου A1

Μάθετε λέξεις για μέρη που επισκέπτεστε ή πράγματα που κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο.