Όλοι μας στο Plus, είμαστε περήφανοι για τους μαθητές μας και τα Αγγλικά τους και  όταν φτάνουν πια στις εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας, πραγματικά έχουμε τη βεβαιότητα ότι διαθέτουν με άνεση το επίπεδο που χρειάζεται.

Η πραγματικότητα των εξετάσεων όμως μερικές φορές έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση μας, για λόγους που δεν έχουν πάντα να κάνουν με τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών. Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση αποτυχίας να αναλάβουμε την προετοιμασία για επόμενη εξεταστική ΔΩΡΕΑΝ  (ο μαθητής θα καταβάλει μόνο τα εξέταστρα προς τον εξεταστικό φορέα).
Τι καλύπτει η δέσμευση για ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία:
•    τη φοίτηση στο τμήμα
•    τη συμμετοχή στα δοκιμαστικά διαγωνίσματα
•    τις επιπλέον ώρες και την ύλη εξάσκησης σε ακουστική κατανόηση και κατανόηση κειμένου
•    το έξτρα υλικό προετοιμασίας που φτιάχνεται από μας για τους μαθητές μας

Προϋποθέσεις για να ισχύει η δωρεάν προετοιμασία:
•    ο υποψήφιος να είναι μαθητής μας από την αρχή της φοίτησης του
•    να έχει ακολουθήσει τις υποδείξεις μας όσον αφορά τα τμήματα φοίτησης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις (εξεταστική Δεκεμβρίου ή Μαΐου  – συμμετοχή σε μια ή δύο ισότιμες εξετάσεις)
•    να έχει γενικά μια καλή εικόνα φοίτησης – απουσίες λιγότερες από το 10% των ωρών φοίτησης – συνέπεια στο διάβασμα και στις εργασίες για το σπίτι
•    να έχει πάρει μέρος σε όλα τα δοκιμαστικά διαγωνίσματα που διοργανώνουμε

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Plus αναλαμβάνει δωρεάν την προετοιμασία του μαθητή για την εξεταστική που θα προτείνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές. Η προσφορά αυτή παύει να ισχύει μόνο εάν ο μαθητής  αρνηθεί να ακολουθήσει τις υποδείξεις μας ως προς το στόχο που θα θέσουμε μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του.