Όταν μας ρωτούν γιατί δεν κάνουμε περισσότερη διαφήμιση,
απαντούμε, «γιατί δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαφημίσουμε».

 

Να διαφημίσουμε ότι στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Plus …

ή να διαφημίσουμε ότι …

ή τέλος να πούμε για τόσα άλλα,

Φωνημική Προσέγγιση στην διδασκαλεία των Αγγλικών; NAI !

… και ΤΩΡΑ φέρνουμε κοντά σας το JUMP

Το JUMP δεν είναι απλά μια μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην αρχική επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα.

Στηρίζεται στη συνθετική φωνημική μέθοδο που διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης και έχει δύο στόχους:

• Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία
• Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Μήπως να τα λέγαμε από κοντά;