Είμαστε διαρκώς στο πλευρό του μαθητή

Από μια συνεπή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που οφείλει να εξασφαλίζει στον μαθητή όλες τις δυνατές εγγυήσεις για το μέλλον του, δε θα μπορούσε να λείπει η ολοκληρωμένη ατομική εκπαιδευτική πρόταση, την ευθύνη της οποίας αναλαμβάνει η σύμβουλος καθηγήτρια.

Το Plus έχει καθιερώσει από το 2007 τον θεσμό του Σύμβουλου καθηγητή για κάθε μαθητή μας. Η Σύμβουλος καθηγήτρια αναλαμβάνει τη συνεχή υποστήριξη των μαθητών και την ενημέρωση της Διεύθυνσης Σπουδών αναφορικά με την επίδοση και τα πιθανά προβλήματα –εκπαιδευτικά και άλλα– που τυχόν παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Η εκπαιδευτική αυτή καινοτομία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, καθώς με συστηματικό τρόπο και προγραμματισμό επιτυγχάνεται η ενθάρρυνση και η προσωπική βελτίωση των μαθητών μας. Η Σύμβουλος καθηγήτρια μοιράζεται τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την παιδαγωγική του εμπειρία με τους μαθητές, εξασφαλίζοντας τους:

Ο θεσμός του Σύμβουλου καθηγητή είναι ενταγμένος στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του Plus και στοχεύει στο βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των μαθητών μας.