Κέντρo Ξένων Γλωσσών στην Κέρκυρα, κάντε την σωστή επιλογή! | Δείτε τις αποκλειστικότητες μας | Δείτε τα βραβεία μας | 26610 28600|info@plus.edu.gr

Plus and the Fuss – Issue 2 – A Senior – Angelos A

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “A Christmas dream” I can see forests, rivers, streets and houses. Everything is white! It’s very beautiful! EXTRA: I’ve got a dog. His name is Aris and he’s white and [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – A Senior – Nefeli

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “A Christmas dream” It’s cool! I can see Santa Claus  giving presents to children but I can’t see their happy faces because there is a lot of snow!

Plus and the Fuss – Issue 2 – A Senior – Paraskevi

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “A Christmas dream” The houses have got Christmas lights and their gardens have got snowmen! I want to make a snowman with Santa Claus! EXTRA: All about me! I’m polite and clever! My [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – A Senior – Prokopis

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “A Christmas dream” The children are sleeping in their rooms and we wake them up to give them presents. They are very happy! I’m very happy, too.

Plus and the Fuss – Issue 2 – A Senior – Billy

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “A Christmas dream” I look through the windows and I can see Christmas trees. Let’s put the gifts under the trees!

Go to Top