Κέντρo Ξένων Γλωσσών στην Κέρκυρα, κάντε την σωστή επιλογή! | Δείτε τις αποκλειστικότητες μας | Δείτε τα βραβεία μας | 26610 28600|info@plus.edu.gr

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Junior LevelUp – Xenia

The best Christmas present For me, the best Christmas present was a “Brain Box”. It is a board game and I like it because it is a game to test how much you know. Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Junior LevelUp – Sofia

The best Christmas present My favourite Christmas present is a dollhouse. I like playing with it because it is very nice. It is pink and very big. It has got four rooms! Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Junior LevelUp – Nicole

The best Christmas present My favourite Christmas present was a “Tick Tock Boom”. It is a board game and I like it because it makes noise and it is a lot of fun. Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Junior LevelUp – Katerina

The best Christmas present: My favourite Christmas present was a Lego tree house. I liked it because it was so cool. I loved this game because it was difficult to make. Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη

Go to Top