Κέντρo Ξένων Γλωσσών στην Κέρκυρα, κάντε την σωστή επιλογή! | Δείτε τις αποκλειστικότητες μας | Δείτε τα βραβεία μας | 26610 28600|info@plus.edu.gr

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Anastasia

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? Santa Claus wants black boots to keep him warm. He also wants a new black belt for his trousers. Santa Claus wants a hat to keep his head warm. [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Christina

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? Santa Claus wants: an iPhone to call his friends. a boat to take him to the Bahamas on holidays. a skateboard to have fun and do his work. [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Dimitris

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? For a present, Santa Claus wants us to be kind, to be happy and to have food. He also wants his elves to make the gifts faster. [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Helena

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? Santa Claus wants: All kids to be happy but he doesn’t want kids to be naughty. A house in the centre of the planet because his home is [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Ilektra

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? Santa Claus wants a dog because he wants someone to be with him! He also wants warmer clothes because it’s really cold out there! Santa Claus wants all [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Spyridoula

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? Santa Claus wants a computer to talk to his family on Skype, an aeroplane to go on holidays with his friends and new clothes because his old clothes [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B Senior – Spyros

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη What does Santa want for Christmas? If I was Santa Claus, I would like to have a summer house and spend my summer holidays there. I would also like to have new clothes because [...]

Go to Top