Κέντρo Ξένων Γλωσσών στην Κέρκυρα, κάντε την σωστή επιλογή! | Δείτε τις αποκλειστικότητες μας | Δείτε τα βραβεία μας | 26610 28600|info@plus.edu.gr

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Spyros

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your plans to ban [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Stathis

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Olympia

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Eleni

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Eleftheria

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Christina

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to your [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – D Senior LevelUp – Nick

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη “The Prime Minister is about to pass a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.” Dear Prime Minister, I am writing to you with regard to [...]

Go to Top