Το PLUS, πάντα ένα βήμα μπροστά στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, εισάγει, παράλληλα με το κανονικό πρόγραμμα σπουδών, το e-learning!

H ηλεκτρονική μάθηση είναι γεγονός!

Με προγράμματα multimedia (πολυμέσων) σχεδιασμένα από έγκριτους συγγραφείς, το PLUS συμπληρώνει το πρόγραμμα σπουδών του με πρωτοποριακά προγράμματα εκμάθησης και εμπέδωσης της ύλης και δίνει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένων, προφορά, λεξιλόγιο, γραμματική κλπ.) με τη χρήση πολυμέσων (video, audio, interactive activities κλπ).

Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ακόμη και όταν εργάζονται μόνο από το σπίτι! Η  ολοκλήρωση του προγράμματος παρακολουθείται στενά από το διδακτικό προσωπικό του PLUS, ενώ οι γονείς μπορούν να παραλάβουν έντυπη αναφορά προόδου κάθε μήνα ή τρίμηνο.