Μαθήματα IELTS®

Τι είναι το IELTS

Το IELTS (International English Language Testing System) ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα. Το IELTS εξετάζει κατά πόσον ένας υποψήφιος έχει το απαραίτητο επίπεδο αγγλικών για να αλληλεπιδράσει αύριο στο αμφιθέατρο του μεταπτυχιακού του. Δεν εξετάζει γραμματική, δεν εξετάζει συντακτικό. Εξετάζει μόνο τη χρήση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο το IELTS, σε αντίθεση με τα Lower και Proficiency, δεν έχει Use of English section.

Το Global παρέχει την καλύτερη προετοιμασία για το IELTS στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας τις ανάγκες των Ελλήνων φοιτητών έχουμε αναπτύξει μία στοχευμένη μεθοδολογία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κομμάτια speaking και writing (στα οποία υστερούμε περισσότερο οι Έλληνες φοιτητές), με στόχο να βοηθήσουμε τον υποψήφιο να μεγιστοποιήσει το score του και να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο της επιλογής του.

Γιατί χρειάζομαι το IELTS;

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι IELTS (Academic & General) και εξαρτώνται από το πού κανείς αποσκοπεί με την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης.

Οι κυριότεροι λόγοι που κάποιος θα επιλέξει να δώσει το IELTS είναι οι εξής τρεις:

 • Σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Εύρεση εργασίας
 • Μετανάστευση ή μετοίκηση

IELTS Συχνές ερωτήσεις

Το IELTS αποτελείται από τέσσερις ενότητες και η καθεμία εξετάζει διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες.

 • Η πρώτη ενότητα είναι το Listening, η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
 • Ακολουθεί το Reading, που διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από διάφορα κείμενα με ερωτήσεις κατανόησης.
 • Η τρίτη ενότητα είναι το Writing, που διαρκεί 60 λεπτά και χωρίζεται σε δύο υποενότητες:
  • Το task 1, περιλαμβάνει την ερμηνεία δεδομένων ή την περιγραφή οπτικών στοιχείων
  • ενώ το task 2, απαιτεί τη συγγραφή ενός δοκιμίου.
 • Τέλος, το Speaking διαρκεί 11-14 λεπτά και περιλαμβάνει συνέντευξη one-one με έναν εξεταστή, καλύπτοντας διάφορα θέματα για να εκτιμήσει την ικανότητα ομιλίας, τη ροή και την ευφράδεια του λόγου.

Συνολικά, το τεστ διαρκεί κατά κανόνα περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά.

Το τεστ IELTS βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 9, με κάθε ενότητα να αξιολογείται ξεχωριστά και στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος για να προκύψει ο συνολικός βαθμός σε μορφή band. Σε αυτό το σύστημα, ο βαθμός 0 υποδηλώνει ανύπαρκτη γλωσσική ικανότητα, ενώ ο βαθμός 9 αντιπροσωπεύει έναν άπταιστο ομιλητή.

Κάθε βαθμός στο τεστ IELTS αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό επίπεδο επιδεξιότητας στην αγγλική γλώσσα.

 

Εδώ είναι μια επισκόπηση:

Βαθμός 9 (Άπταιστος χρήστης): Αυτός ο βαθμός υποδηλώνει επίπεδο ειδήμονα στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο έχουν πλήρη έλεγχο της γλώσσας, με ακριβή και άπταιστη έκφραση σε όλες τις καταστάσεις.

 

Βαθμός 8 (Πολύ καλός χρήστης): Ένας βαθμός 8 σημαίνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιδεξιότητας στα αγγλικά. Οι χρήστες μπορούν να χειριστούν καλά πολύπλοκη γλώσσα και να κατανοήσουν λεπτομερή ορολογία.

 

Βαθμός 7 (Καλός χρήστης): Αυτός ο βαθμός αντιπροσωπεύει ένα καλό επίπεδο γνώσης των αγγλικών. Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να χειριστούν τις περισσότερες καταστάσεις, αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες σε πολύπλοκες περιστάσεις.

 

Βαθμός 6 (Επιδέξιος χρήστης): Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά με επιδεξιότητα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση πολύπλοκης γλώσσας.

 

Βαθμός 5 (Μέτριος χρήστης): Αυτός ο βαθμός δείχνει μια μετριοπαθή επάρκεια στα αγγλικά, όπου οι χρήστες μπορούν να χειριστούν τη βασική επικοινωνία, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με πολύπλοκη γλώσσα.

 

Βαθμός 4 (Περιορισμένος χρήστης): Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο έχουν περιορισμένη επάρκεια, καταφέρνοντας κυρίως να μεταδίδουν και να κατανοούν γενικές σημασίες σε οικείες καταστάσεις.

 

Βαθμός 3 (Ακραία περιορισμένος χρήστης): Αυτός ο βαθμός υποδηλώνει μια πολύ περιορισμένη επάρκεια όπου η επικοινωνία είναι συχνά βασική και βασίζεται σε οικεία γλώσσα.

 

Βαθμός 2 ( Διαλείπων χρήστης): Οι χρήστες σε αυτό το επίπεδο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση προφορικών και γραπτών αγγλικών.

 

Βαθμός 1 (Μη-χρήστης): Αυτός ο βαθμός δείχνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καμία ικανότητα χρήσης των αγγλικών πέρα από λίγες απομονωμένες λέξεις.

 

Βαθμός 0 (Δεν έκανε προσπάθεια για το τεστ): Αν ένας υποψήφιος δεν κάνει το τεστ ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, λαμβάνει βαθμό 0.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο φορείς για το IELTS.

Ο πρώτος είναι το British council (https://www.britishcouncil.gr/) και ο δεύτερος το EpiQ (https://www.ielts.org/).

 

Εμείς είμαστε επίσημος συνεργάτης του British council και με άδεια ως IELTS Registration Center.

 

Και μπορείς να προγραμματίσεις την εξέτασή σου άμεσα μαζί μας.

Οι εξετάσεις για τη πιστοποίηση IELTS πραγματοποιούνται σε πολλές διαφορετικές ημερομηνίες και μπορείς να επιλέξεις να εξεταστείς είτε on paper είτε on computer.

 

Επίσης μπορείς να επιλέξεις την ώρα που σε εξυπηρετεί καλύτερα.

 

Οι πόλεις που μπορείς να εξεταστείς on-paper είναι:

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλος, Ρόδος,

ενώ μπορείς να εξεταστείς on-computer στις :

 • Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Τέλος μπορείς να δώσεις την εξέταση εξ αποστάσεως από οποιονδήποτε χώρο που διαθέτει αδιάλειπτη σύνδεση στο internet, το σπίτι σου ή στο κέντρο μας κατόπιν συμφωνίας.

Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τις φορές που μπορείς να εξεταστείς. Επίσης με το IELTS One Skill Retake μπορείς να αποκτήσεις την επιθυμητή βαθμολογία του τεστ χωρίς να επαναλάβεις ολόκληρο το τεστ.

 

Εάν θέλεις να βελτιώσεις τη βαθμολογία σου σε κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα του τεστ, μπορείς να επαναλάβεις οποιαδήποτε από τις τέσσερις δεξιότητες IELTS:

 • Speaking,
 • Writing,
 • Reading και
 • Listening.

Ναι μπορείς να υποβάλεις αίτηση αναβαθμολόγησης των εξετάσεών, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης και μπορείς να επιλέξεις τις ενότητες του τεστ που επιθυμείς να αναβαθμολογηθούν.

 

Το κόστος της υπηρεσίας αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων είναι €105. Το αντίστοιχο ποσό θα επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας σε οποιαδήποτε ενότητα της εξέτασης.

Ναι, μπορείς να ζητήσεις επιπλέον χρόνο ή ειδικές προσαρμογές για το τεστ IELTS αν έχεις συγκεκριμένες ανάγκες λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας.

 

Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να ενημερώσεις το κέντρο εξέτασης κατά τη διαδικασία εγγραφής και να παρέχεις έγγραφα υποστήριξης, όπως ιατρικά πιστοποιητικά ή αξιολογήσεις, περιγράφοντας τις ανάγκες σου.

 

Οι προσαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον χρόνο, έναν ξεχωριστό χώρο εξέτασης, μια τροποποιημένη μορφή εξέτασης ή άλλη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες σου.

 

Το κέντρο εξέτασης θα εξετάσει το αίτημά σου και, αν εγκριθεί, θα διασφαλίσει κατάλληλες διατάξεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου διατηρώντας την ακεραιότητα του τεστ.

To κόστος της εξέτασης για το IELTS ανέρχεται στα 220 ευρώ.

Το IELTS αναγνωρίζεται ευρέως και είναι αποδεκτό σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Αναγνωρίζεται σε πάνω από 11.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, εργοδοτών, αρχών μετανάστευσης και επαγγελματικών φορέων.

 

Κάποιες από τις χώρες όπου το IELTS είναι ευρέως αποδεκτό είναι : Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ευρωπαϊκές χώρες, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ινδία και πολλές άλλες.

 

Είναι σημαντικό να ελέγξεις τις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού ή του ιδρύματος στο οποίο υποβάλεις αίτηση, καθώς οι απαιτήσεις σε βαθμολογία μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στις χώρες ή ακόμη και σε διαφορετικούς οργανισμούς εντός της ίδιας χώρας.

Το IELTS και το πιστοποιητικό που ήδη έχεις στα αγγλικά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μετρήσεις της γλωσσικής σου ικανότητας σε διαφορετικές συνθήκες.

 

Το πιστοποιητικό σου μπορεί να αντανακλά μια επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός προγράμματος μαθημάτων ή εξετάσεων στα αγγλικά, ενώ το IELTS είναι μια εξέταση που μετράει την ικανότητά σου να χρησιμοποιείς την αγγλική γλώσσα σε πρακτικές καθημερινές και ακαδημαϊκές καταστάσεις.

 

Επομένως ακόμη κι αν έχεις proficiency το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην γίνει αποδεκτό από τα πανεπιστήμια και να σου ζητηθεί να καταθέσεις το IELTS.

 Computer BasedPaper BasedOnline
Τρόπος εξέτασηςΟλοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing στον υπολογιστή και ακολουθεί το Speaking με εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS.Ολοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing σε έντυπη μορφή και και ακολουθεί το Speaking με εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS.Ολοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing στον υπολογιστή σου και ακολουθεί το Speaking με virtual εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS.
ΑποτελέσματαΤα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 3-5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασηςΤα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 13 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασηςΤα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 6-8 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης

Τα εξειδικευμένα courses μας για το IELTS ®

Extensive Programm

A extensive IELTS training online covering all 4 Modules for higher band seekers.
Duration: 5 Weeks

Express Programm

A crash course for boosting your IELTS band in the last minute
Duration: 3 Weeks

Listening Focus Program

Target an 8+ band in the listening module
Duration: 2 Weeks

Writing Focus Program

Target an 8+ band in the writing module
Duration: 2 Weeks

Speaking Focus Program

Target an 8+ band in the speaking module
Duration: 2 Weeks

Reading Focus Program

Target an 8+ band in the speaking module
Duration: 2 Weeks

4

Mission IELTS

A marathon IELTS exam preparation where 3 trainers work on you for months to get your target band. You are the mission!
Duration: Unlimited Weeks

c15560e76c5c405cb133f0c7fbf8abe9

CDT Guided Program

40+ Unique computer delivered IELTS test
Duration: 3 Weeks

60404a091cdf4fbf908620c4f8cb1b76

CDT Self-Learning Program

40+ Unique computer delivered IELTS test
Duration: 3 Weeks

96da796a701241d5a7faa211f2a2dbdf

Foundation Program

 A Foundation Program to Develop Essential Language & Analytical Skills Required for IELTS
Duration: 4 Weeks