Η Βρετανία παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίου φήμης με τίτλους σπουδών που μπορούν να κάνουν την ειδοποιό διαφορά στο μέλλον σας. Προσελκύει περισσότερους από 600.000 διεθνείς σπουδαστές κάθε έτος σε μια πληθώρα προγραμμάτων σπουδών που ποικίλλουν από προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας έως Διδακτορικά.

Τα οφέλη των σπουδών στη Βρετανία

  • Οι Βρετανικοί τίτλοι σπουδών χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκτίμησης.
  • Τα Βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο.
  • Η Βρετανία πραγματοποιεί το 5% της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας και παράγει το 14% των εργασιών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις βιβλιογραφικές αναφορές παγκοσμίως.
  • Τα Βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν μεγάλη ευελιξία επιλογών και επιτρέπουν στους σπουδαστές να συνδυάζουν προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκής κατεύθυνσης με προγράμματα επαγγελματικής κατεύθυνσης.
  • Οι μέθοδοι διδασκαλίας και μελέτης που χρησιμοποιούνται στη Βρετανία παρέχουν στους σπουδαστές την ελευθερία να είναι δημιουργικοί και να αναπτύσσουν ουσιαστικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση.
  • Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να έχουν διδάσκοντες μερικούς από τους παγκοσμίως κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες, και επίσης να επωφελούνται από την ακαδημαϊκή υποστήριξη που τους προσφέρουν.
  • Τα Βρετανικά πτυχία μπορούν να προσαρμόζονται στα ατομικά ενδιαφέροντα και συχνά περιλαμβάνουν εξειδικευμένα μαθήματα.
  • Η Βρετανία είναι η χώρα προέλευσης της Αγγλικής γλώσσας και επομένως είναι ο ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προοπτικών εργασίας.

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουμε να ερευνήσετε τις πολλές διαθέσιμες επιλογές σπουδών και θα σας καθοδηγήσουμε προσεκτικά στην πορεία σας, όπως έχουμε κάνει για χιλιάδες Έλληνες σπουδαστές, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ζωής να σπουδάσουν στη Βρετανία.