Αν σπουδάζετε ή έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Βρετανία, ίσως χρειάζεστε επικύρωση και μετάφραση των βρετανικών ακαδημαϊκών τίτλων σας για κατάθεση στις ελληνικές αρχές.

Αν σκοπεύετε να σπουδάσετε στη Βρετανία, ίσως χρειάζεστε μετάφραση των ελληνικών εγγράφων σας στα Αγγλικά για κατάθεση στα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις βρετανικές αρχές.

Η υπηρεσία επίσημης και πλήρως αναγνωρισμένης μετάφρασης και επικύρωσης καλύπτει ευρύ φάσμα εγγράφων, όπως:

  • πιστοποιητικά σπουδών
  • αναλυτικές βαθμολογίες και πτυχία που έχουν εκδοθεί από βρετανικά και ελληνικά πανεπιστήμια
  • πτυχία αγγλικής γλώσσας
  • πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις ελληνικές αρχές και άλλα επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας στη Βρετανία.