Επίπεδο Cambridge Assessment Σύνολο εξέταστρων Συμμετοχή κηδεμόνα Επιδότηση από το Plus
B Junior LevelUp
A Senior
Starters 60€ 25€ 35€
A Senior LevelUp
B Senior
Movers 60€ 25€ 35€
B Senior LevelUp
C Senior
Flyers 60€ 25€ 35€
C Senior LevelUp
D Senior
A2 Key
for Schools
75€ 40€ 35€
D Senior LevelUp
E Senior
B1 Preliminary
for Schools
80€ 40€ 40€
E Senior LevelUp B2 First
for Schools
160€ 160€
Modular 1-3 C1 Advanced 170€ 170€
Modular 4-6 C2 Proficiency 180€ 180€ 100% στο 6ο module
Δήλωση πρόθεσης εξετάσεων 2021

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει από εσάς στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού φορέα
στην Τράπεζα Πειραιώς: GR60 0171 901000 6901139991906

Γιατί να επιλέξετε το πιστοποιητικό

Pre A1 StartersA1 MoversA2 Flyers

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

Εξωτερικοί σύνδεσμοι