Ενδιαφέρεστε για βρετανικά προπαρασκευαστικά, πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών; Είστε γονέας και επιθυμείτε να κάνετε μια καλή αρχή στην εκπαίδευση του παιδιού σας;

Μάθετε για την πληθώρα σχολείων που ακολουθούν το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα και την ποικιλία βρετανικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα:

  • σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών και εξετάσεις GCE
  • πτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ΜΒΑ
  • προγράμματα για επαγγελματικούς τίτλους.

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα παιδιά σας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλή αρχή παρακολουθώντας σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ακολουθούν το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.

Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (PDF, 49 kb).

Προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών και εξετάσεις GCΕ

Πρόκειται για μονοετή προγράμματα σπουδών προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο, ειδικά σχεδιασμένα για τους διεθνείς σπουδαστές. Αφορούν σε αποφοίτους σχολείων που δεν έχουν παρακολουθήσει το βρετανικό πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πτυχιακές σπουδές στη Βρετανία.

Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας για τα προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών και τις εξετάσεις GCE (PDF, 188 kb).

Πτυχιακά προγράμματα σπουδών

Οι πιο δημοφιλείς πτυχιακοί τίτλοι είναι τα πτυχία Bachelor (γνωστοί και ως πτυχιακοί τίτλοι ή πρώτα πτυχία) οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματικών κλάδων στη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Τα βρετανικά πτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν ανάπτυξη σύγχρονων θεμάτων και χαρακτηρίζονται από ερευνητική δραστηριότητα παγκόσμιας κλάσης, καθώς και επαφές με τον επιχειρηματικό και το βιομηχανικό κλάδο. Στην Οξφόρδη, στο Καίμπριτζ και στα πανεπιστήμια της Σκωτίας, το πρώτο πτυχίο στις θεωρητικές επιστήμες είναι πτυχίο Master of Arts (MA).

Για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα για τα προσφερόμενα προγράμματα, κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας για τα πτυχιακά προγράμματα σπουδών (PDF, 106 kb).

Για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση σε συγκεκριμένα προγράμματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, μην παραλείψετε να δείτε τα σχετικά αρχεία που σας παραθέτουμε παρακάτω με αλφαβητική σειρά (Downloads).

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ΜΒΑ

Υπάρχουν δύο είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που στηρίζονται στη διδασκαλία: τα προγράμματα Master, που συνήθως περιλαμβάνουν μαθήματα και σεμινάρια καθώς και διπλωματική εργασία, και τα προγράμματα diploma ή certificate, που περιλαμβάνουν μαθήματα και σεμινάρια (κάποιες φορές έχουν την ίδια διδακτέα ύλη με τα προγράμματα Master), αλλά όχι διπλωματική εργασία. Ορισμένα προγράμματα diploma σάς δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε Master μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Για να να αποκτήσετε μια γενική εικόνα για τα προσφερόμενα προγράμματα, κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα MBA (PDF, 113 kb).

Για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση σε συγκεκριμένα προγράμματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, μην παραλείψετε να δείτε τα σχετικά αρχεία που σας παραθέτουμε παρακάτω με αλφαβητική σειρά (Downloads).