Κέντρo Ξένων Γλωσσών στην Κέρκυρα, κάντε την σωστή επιλογή! | Δείτε τις αποκλειστικότητες μας | Δείτε τα βραβεία μας | 26610 28600|info@plus.edu.gr

Plus and the Fuss – Issue 2 – B2 – Alexandros

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη British Traditions: Stir-up Sunday That’s when the Brits make their Christmas pudding! It’s five Sundays before Christmas, which means it’s on a different date every year. This year, Christmas is on a Tuesday so if we count five [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B2 – Agathi

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη British Traditions: Stir-up Sunday That’s when the Brits make their Christmas pudding! It’s five Sundays before Christmas, which means it’s on a different date every year. This year, Christmas is on a Tuesday so if [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B2 – Olina

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη British Traditions: Stir-up Sunday That’s when the Brits make their Christmas pudding! It’s five Sundays before Christmas, which means it’s on a different date every year. This year, Christmas is on a Tuesday so if [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B2 – Marina

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη British Traditions: Stir-up Sunday That’s when the Brits make their Christmas pudding! It’s five Sundays before Christmas, which means it’s on a different date every year. This year, Christmas is on a Tuesday so if [...]

Plus and the Fuss – Issue 2 – B2 – Filippa

Ξεφυλλίστε online το περιοδικό Δείτε όλα τα τεύχη British Traditions: Stir-up Sunday That’s when the Brits make their Christmas pudding! It’s five Sundays before Christmas, which means it’s on a different date every year. This year, Christmas is on a Tuesday so if [...]

Go to Top